Młodzieżowa Rada Powiatu powołana!

Dziś (8 listopada 2017 r.) w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została ogłoszona uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego. Jak wyglądał jej proces legislacyjny? O tym w poniższym artykule.

Chcąc umożliwić nastolatkom z Powiatu Nowotomyskiego zaangażowanie się w życie społeczno-polityczne, postanowiliśmy (wraz z Julią Opaską) utworzyć Młodzieżową Radę Powiatu Nowotomyskiego. 1 lipca br. napisana przeze mnie uchwała wraz ze statutem rady oraz zasadami rekrutacji do niej była już gotowa do złożenia na ręce starosty Ireneusza Kozeckiego, co zostało uczynione 6 lipca br.  Opierając się na doświadczeniach z posiedzenia tegorocznego Sejmu Dzieci i Młodzieży, jak i na regulaminie działalności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dokumencie uwzględniłem m.in. możliwość wygłoszenia oświadczenia przez radnego (co nie jest równoznaczne z punktem pn. „Wolne głosy i wnioski”, który również w porządku obrad sesji będzie uwzględniany). Oprócz tego w statucie zawarto: składanie przez radnych poprawek do uchwał, zgłaszanie wniosków formalnych i nie tylko. Liczebność rady pozostawiono na poziomie „dorosłej” Rady Powiatu, czyli w liczbie 19 osób.

Niestety z racji przerwy wakacyjnej uchwała czekała kilka miesięcy na rozpatrzenie. Ku mojemu zdziwieniu we wrześniowym porządku obrad powiatowej rady dokument również nie został uwzględniony. W związku z tym  6 października spotkałem się ze starostą nowotomyskim, który zapewnił mnie, że na październikowej sesji akt ten zostanie poddany pod głosowanie.

26 października br. rozpoczęło się posiedzenie rady, podczas której moja uchwała została przyjęta stosunkiem 11 głosów „za” przy 17 radnych obecnych. Nie jest to wymarzony wynik, lecz bardzo zadowalający. Pod koniec obrad zabrałem głos i podziękowałem Wysokiej Radzie za podjęcie mojego dokumentu. Choć było mi z tego powodu bardzo miło, pozwoliłem sobie skomentować długość procesu legislacyjnego, przytaczając słowa piosenki Kabaretu Starszych Panów pt. „Addio pomidory”: „Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień”.

Dziś akt ten został, po niecałych dwóch tygodniach od przyjęcia, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, przez co już za dwa tygodnie wejdzie w życie, a pierwsze posiedzenie odbędzie się w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia lub na początku przyszłego roku. Oczywiście obawy pana Przemysława Mierzejewskiego związane z dojazdem radnych zamieszkujących tereny odległych gmin mogą się potwierdzić, lecz myślę, że i ten problem Starostwo Powiatowe będzie w stanie rozwiązać.

Mikołaj Wolanin

TEKST UCHWAŁY

PS Dziękuję redakcji „Naszego Dnia Po Dniu”, a w szczególności panu Mirosławowi Kozłowskiemu za przeprowadzenie ze mną wywiadu, który ukazał się 31 października w tejże gazecie.

M.

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach, zapisz się do newslettera (formularz na dole menu po prawej stronie).