Opóźnienia w powołaniu Młodzieżowej Rady i zmiany w stypendiach

Kilka minut temu zakończyła się XLV sesja Rady Miejskiej, podczas której w dalszym ciągu nie podjęto uchwały ws. powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Kiedy zostanie ona powołana? Na czym polegać mają zaproponowane przeze mnie zmiany w uchwale stypendialnej? O tym w poniższym artykule.

Dziś, w poniedziałek 29 stycznia 2018 r., odbyła się kolejna już sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. W ostatni piątek miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty, podczas którego debatowano nad Młodzieżową Radą. Najwięcej pytań zgłosił pan radny Rafał Tabaczyński (zresztą te same co na grudniowych obradach rady gminy). Niestety z racji próbnych egzaminów gimnazjalnych nie mogłem wziąć w nim udziału, zdeklarowałem się jednak, iż na wszystkie pytania odpowiem pisemnie, co oczywiście uczyniłem.

Odpowiedź na pytania pana radnego Jana Klimko

Odpowiedź na pytania pana radnego Rafała Tabaczyńskiego

Mając nadzieję na ostateczne podjęcie uchwały, której proces legislacyjny trwa już tak długo (złożono ją w październiku, a wprowadzono do grudniowego porządku obrad), z uśmiechem wszedłem dziś na salę sesyjną. Niestety okazało się, że niektórzy radni nie są zbyt chętni, by ten akt dziś procedować, w związku z czym ustalono, iż po raz kolejny odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, a projekt na pewno zostanie rozpatrzony w lutym. Komisja odbędzie się już 5 lutego (w następny poniedziałek) – dokładne miejsce i czas podany zostanie później w BIP-ie – i z tego miejsca wszystkich państwa na nią zapraszam. Wszystkim będzie bardzo miło, jeśli głos zabierze większa liczba mieszkańców (nie wspominając już o młodzieży).

Błąd w uchwale stypendialnej

Przeglądając zapisy regulaminu przyznawania Stypendiów Burmistrza Nowego Tomyśla, zauważyłem dość ciekawą rzecz. Stypendia (wypłacane co kwartał) otrzymać mogą uczniowie mieszkający na terenie Gminy Nowy Tomyśl, którzy spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków:

– są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.),
– uzyskali na świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,50.

Należy jednak zauważyć, że jednorazowa nagroda pieniężna w wysokości 500 zł przysługująca absolwentom szkół dotyczy tylko i wyłącznie uczniów spełniających drugi z wymienionych wyżej warunków. Według mnie nie powinno się odbierać możliwości otrzymania jednorazowej nagrody tym, którzy spełnili pierwszy warunek, lecz nie udało im się wypełnić drugiego. Nie mam pojęcia czy jest to błąd, czy celowe działanie, pan radny Jakub Skrzypczak złożył jednak w moim imieniu projekt uchwały naprawiający tę sytuację. Chciałbym z tego miejsca zakomunikować również, iż fakt napisania takiego aktu teraz (zauważyłem to nieco wcześniej) nie ma nic wspólnego z tym, że udało mi się zakwalifikować zarówno do finału wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej oraz Ekonomicznej, jak i eliminacji centralnych (krajowych) Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów.

Projekt uchwały

Tymczasem w ubiegłą środę zakończony został nabór do Młodzieżowej Rady Powiatu. Z nieoficjalnych informacji wiem, iż osiągnięte zostało minimum (19 kandydatur) i to z nawiązką! Wyniki zostaną podane nie później niż 7 lutego. Niedługo rozpatrzone zostaną przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu trzy dokumenty, które miałem zaszczyt redagować. Mam nadzieję, iż wszystkie w najbliższym czasie opublikowane będą w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, co jest równoznaczne z ich podjęciem.

Mikołaj Wolanin
znany również jako Teraz Wolin

PS W połowie stycznia zostałem redaktorem w serwisie internetowym Młodzi w Polityce (kliknij tutaj), gdzie publikuję swoje felietony. Zapraszam do przeczytania (oczywiście nie wszystkie dostępne tam artykuły są mojego autorstwa).

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach, zapisz się do newslettera (formularz na dole menu po prawej stronie).