Sejmowe petycje

Dzisiaj miało miejsce posiedzenie Komisji ds. Petycji, podczas którego opiniowano złożone przeze mnie prawie dwa miesiące temu petycje dot. umożliwienia zabierania głosu przez osoby niebędące radnymi na posiedzeniach rad gmin i powiatów. Czy Komisja złoży do laski marszałkowskiej projekt ustawy wypełniający moją prośbę? O tym w poniższym artykule.

W poprzednim artykule (kliknij tutaj) informowałem, iż marszałek Marek Kuchciński skierował do Komisji do Spraw Petycji moje dwie petycje dotyczące jednego – ustawowego umożliwienia uczestnictwa (tj. zabierania głosu i zgłaszania wniosków) w posiedzeniach komisji rad gmin i powiatów przez osoby niebędące radnymi. Dzisiaj o godzinie 10:00 poseł Sławomir Jan Piechota otworzył posiedzenie, podczas którego miano opiniować moje żądania. 40 minut później poseł Magdalena Kochan, referent moich próśb, rozpoczęła omawianie tychże petycji, zgłaszając wniosek o zwrócenie się z dezyderatem do MSWiA, w którym Komisja poprosi o informację mówiącą o ilości zgłaszanych skarg do wojewodów dotyczących nieudzielania głosu. Poseł zaproponowała również, by zwrócić się o opinię do samorządów terytorialnych.

Następnie przystąpiono do dyskusji, podczas której ustalono, iż Komisja zwróci się:

  1. Z dezyderatem, o którym w akapicie wyżej.
  2. Do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, innych Związków oraz samorządów terytorialnych o opinię w sprawie petycji.
  3. O opinię do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Członkowie Komisji stwierdzili, że nie wyobrażają sobie, by na posiedzeniu komisji nie udzielić głosu osobom niebędącym radnym. Zauważono również, iż nie wskazałem w petycji konkretnych przypadków nieudzielania głosu. Błąd ten 2 lub 3 godziny po zakończeniu posiedzenia naprawiłem, wysyłając do Komisji do Spraw Petycji list. Zawarłem w nim. m.in. przypadek z naszej gminy.

20 października 2017 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas której głos zabrać chciał jeden z mieszkańców – pan Przemysław Mierzejewski. Początkowo prowadzący obrady udzielił mu głosu, lecz w tym samym momencie panu Przemysławowi wypowiedź przerwał Burmistrz Nowego Tomyśla, cytując art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tym, iż w posiedzeniach komisji uczestniczyć mogą (tj. zabierać głos i zgłaszać wnioski) tylko osoby niebędące radnymi. Idąc tą interpretacją, można stwierdzić, że nawet organ wykonawczy gminy (burmistrz, wójt, prezydent) nie może zabierać głosu, ponieważ nie jest radnym. Jeśli w taki sposób tenże artykuł będzie wykorzystywany, doprowadzić to może do sytuacji, w której skarżący (jeśli nie jest radnym) nie będzie mógł wypowiedzieć się na temat własnej skargi. Nagranie z tejże komisji: https://soundcloud.com/user-180059650/150303-183717-komisja-rewizyjna-hibner

Co ciekawe w 2014 i 2015 roku przeprowadzano badanie dotyczące jawności działania samorządów pod kierownictwem dra Piotra Sitniewskiego. W III części raportu (kliknij tutaj), na 34 stronie dokumentu znajduje się tabela mówiąca o tym, że w prawie 62% statutów badanych samorządów terytorialnych nie znajduje się uregulowanie możliwości zabierania głosu przez mieszkańców.

W związku z powyższymi przykładami myślę, iż koniecznym jest uregulowanie w ustawie możliwości zabierania przez osoby niebędące radnymi głosu na posiedzeniach komisji rad gmin i powiatów. Dlatego też złożyłem tę petycję i mam nadzieję, że już niedługo Komisja do Spraw Petycji wprowadzi pod obrady Sejmu moje żądania.

Mikołaj Wolanin

PETYCJA NR 1

PETYCJA NR 2

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach, zapisz się do newslettera (formularz na dole menu po prawej stronie).