Transmitowanie sesji

31 stycznia br. weszła w życie ustawa nakazująca m.in. transmitowanie sesji rad powiatów. Choć obowiązek ich przeprowadzania obowiązywać będzie dopiero od przyszłej kadencji, to w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotomyskiego nie ma ani transmisji, ani nagrań z żadnych obrad. Jaki jest tego powód? Jak tę sytuację naprawić?

Uchwalona 11 stycznia 2018 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 poz. 130) wprowadziła obowiązek polegający na tym, iż obrady m.in. rad gmin oraz powiatów muszą być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk oraz obraz, a następnie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak doskonale pamiętamy, Gmina Nowy Tomyśl wręcz błyskawicznie spełniła ten obowiązek i już styczniowa sesja Rady Miejskiej była transmitowana na żywo w BIP-ie, a po kilku godzinach (jeszcze tego samego dnia) obejrzeć można było nagranie z niej.

Niestety inaczej postąpił Powiat Nowotomyski. Od dnia wejścia w życie ustawy Rada Powiatu Nowotomyskiego zebrała się dwa razy (28 lutego oraz 28 marca br.), lecz żadne z tych posiedzeń nie było transmitowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jedynymi nagraniami dysponują lokalne telewizje korzystające z prawa do nagrywania przebiegu obrad zagwarantowanego w Konstytucji. Oczywiście, taki obowiązek obowiązywać będzie dopiero od początku kolejnej kadencji, lecz dlaczego by nie zacząć transmisji już teraz, by pokazać transparentność władzy?

Chciałem znaleźć jakikolwiek zapis obrazu i dźwięku z choć jednego posiedzenia Rady Powiatu Nowotomyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Niestety, nie udało mi się. W menu przedmiotowym nie ma odpowiedniej zakładki, a wyszukiwarka pod hasłami „nagranie” oraz „transmisja” nie zwraca żadnego odnośnika. W związku z tym z łatwością stwierdzić można, iż żadnych nagrań po prostu nie ma.

Jak przeciętny obywatel zaangażowany w życie społeczno-polityczne powinien w tej sytuacji zareagować, gdyby nakaz już obowiązywał? Z pewnością złożyć można skargę na działalność Zarządu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji czy Komisji Rewizyjnej. Dlaczego jednak nie spróbować załatwić sprawy polubownie, wysyłając petycję? Myślę, iż jest to lepsza metoda i dziś z niej skorzystałem.

Około godziny 14:00 złożyłem w Starostwie Powiatowym petycję, w której proszę o transmitowanie sesji oraz udostępnianie w BIP-ie nagrań z nich. Mam nadzieję, że zostanie ona pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Powiatu i już niedługo obserwować będzie można posiedzenia Rady Powiatu Nowotomyskiego w internecie.

Aktualizacja: Nie wspomniałem w treści petycji o tym, iż nakaz ten obowiązuje dopiero od przyszłej kadencji, lecz z całego serca zachęcam do przeprowadzania transmisji już teraz, przepraszam.

Aktualizacja nr 2: Z racji, iż zapomniałem umieścić w uzasadnieniu informację o tym, iż obowiązek jeszcze na Starostwie nie ciąży, chwilę temu wysłałem wniosek z prośbą o rozpatrzenie petycji wraz z poniższym akapitem:
„Świadomy jestem, iż obowiązek przeprowadzania transmisji obowiązywać będzie dopiero od pierwszej sesji przyszłej kadencji. Niemniej jednak wnoszę o rozpoczęcie nagrywania sesji urządzeniem rejestrującym dźwięk oraz obraz jak najszybciej w celu zwiększenia możliwości obserwowania obrad przez osoby niemogące stawić się osobiście na posiedzeniu”.

Poprosiłem również o udostępnienie treści tegoż wniosku w odpowiednim dla tejże petycji wierszu tabeli „Wykazu petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w 2018 r.”.

Mikołaj Wolanin

SKAN PETYCJI

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach, zapisz się do newslettera (formularz na dole menu po prawej stronie).