W obronie Złotego Wawrzynu cz. 3

CZĘŚĆ PIERWSZA, CZĘŚĆ DRUGA

Mimo chęci uchylenia przez Burmistrza uchwały nadającej tytuł laureata „Złotego Wawrzynu”, dokument ten został usunięty z porządku obrad dzisiejszej (tj. 30.10.2017 r.) sesji. Korzystając z okazji, złożyłem własny projekt dostosowujący nagrodę do aktualnej sytuacji prawnej. Czy mój akt ma szanse wejść w życie? O tym w poniższym artykule.

25 października br. miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty, podczas której, w wyniku dyskusji, projekt uchwały uchylającej uchwałę ws. nadawania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” został negatywnie zaopiniowany, a burmistrz Mordal postanowił wycofać go z porządku obrad najbliższej sesji, która odbyć się miała 30 października 2017 roku. Tego samego dnia skontaktował się ze mną jeden z radnych, informując o podjętej przez Komisję decyzji oraz proponując spotkanie mające na celu pochylenie się nad przyszłością tejże nagrody.

Niestety do planowanych rozmów nie doszło, lecz postanowiłem przygotować na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej własny projekt uchwały zmieniającej regulamin przyznawania „Złotego Wawrzynu”, która zarówno dostosowałaby go do aktualnej sytuacji prawnej spowodowanej reformą edukacji, jak i zmieniałaby przeznaczenie nagrody. Zamiast uczniów najlepszych, dostawaliby ją wybitni. Skąd ta propozycja? Stąd, iż w odpowiedzi na petycję (jej skan znajduje się w części drugiej) padło stwierdzenie, że jeśli dana osoba miałaby otrzymać tytuł „Najlepszego Absolwenta” (takim właśnie uczniom nadaje się „Złoty Wawrzyn”), a nie kwalifikuje się do otrzymania stypendium, to nim nie powinna być. Pamiętając o tym, iż kryteria nadawania tytułu są niższe, niż stypendium dla uczniów uzdolnionych zaproponowałem tę lingwistyczną zmianę.

Zastępca Burmistrza jak powiedział, tak zrobił, dzięki czemu przyszłość nagrody nadal pozostanie tematem dyskusji. Po wniosku burmistrza Mordala głos zabrał radny Bielawa, oddając mi mikrofon oraz prosząc o krótkie przedstawienie projektu (link do mojego wystąpienia; wypowiedź ta nie satysfakcjonuje mnie jednak w pełni, moje przeziębienie dało się podczas jej wygłaszania we znaki). Następnie pan Maciej Bielawa w moim imieniu złożył dokument na ręce przewodniczącego Frańskiego (link do projektu uchwały), który przekazał go pod obrady Komisji Oświaty, której posiedzenie planowane jest na 15 listopada.

Mam nadzieję, że mój projekt uchwały zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Wysoką Radę Miejską w Nowym Tomyślu, dzięki czemu tytuł ten wciąż będzie nadawany, a uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej czy dotychczasowym gimnazjum będą mogli podziwiać zawieszone na ścianie wyróżnienie.

Mikołaj Wolanin

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY

PS W ubiegły czwartek na sesji Rady Powiatu uchwała mojego autorstwa dot. powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego została podjęta 11 głosami „za” przy 17 radnych obecnych. Tuż po ukazaniu się jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dodam wpis opisujący jej proces legislacyjny.

M.

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach, zapisz się do newslettera (formularz na dole menu po prawej stronie).