Zmiana Statutu Powiatu cz. 2

CZĘŚĆ PIERWSZA

Kilka godzin temu odebrałem od listonosza odpowiedź na petycję złożoną prawie 2 miesiące temu. Czy Statut Powiatu Nowotomyskiego zostanie zmieniony? O tym i nie tylko o tym w poniższym artykule.

6 października br. na spotkaniu ze Starostą Nowotomyskim, oprócz głównego tematu naszej rozmowy, czyli dalszych debat o młodzieżowej radzie, zapytałem się również o to, czy moja petycja ma szansę być pozytywnie rozpatrzona. Co ciekawe pan Ireneusz Kozecki pozytywnie zaczął się wypowiadać, mówiąc o tym, że ta zmiana jest zarówno „jaskółeczką”, jak i bardzo dobrym pomysłem, który najprawdopodobniej poprze.

Gdy 26 października br. Rada Powiatu przyjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Powiatu, oprócz mojego spostrzeżenia dotyczącego czasu procesu legislacyjnego (patrz tutaj), powiedziałem również, że mam nadzieję, iż podobnym stosunkiem głosów podjęta zostanie napisana przeze mnie uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowotomyskiego zawarta w petycji skierowanej na ręce Zarządu Powiatu. Od razu na te słowa odpowiedziała pani Przewodnicząca Rady Powiatu, mówiąc, że nie ma potrzeby powtarzania tych samych zapisów w dokumentach mniej ważnych od Konstytucji oraz innych ustaw. Poinformowany zostałem również o tym, że zmiana związana z imiesłowami (do tego samego ustępu wkradł się błąd ortograficzny; wyraz „niebędący” został napisany rozdzielnie) zostanie uwzględniona.

Oczywiście z tymi argumentami nie do końca się zgadzam. Zapis, który próbowałem zmienić, brzmi następująco: „W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu”. Jak można łatwo zauważyć, powyższy zapis można zinterpretować w sposób mówiący o niemożliwości brania udziału w komisjach, co jest zagwarantowane m.in. w ustawie o samorządzie powiatowym, o dostępie do informacji publicznej oraz w Statucie Powiatu Nowotomyskiego. Tak, w tym samym dokumencie, o którym mowa, że nie trzeba tam tychże zapisów powtarzać. Rozdział 4 § 62 ust. 3 pkt 4 brzmi następująco: „Obywatele mają prawo wstępu na sesje rady i posiedzenia komisji rady […]”, co oznacza, że i tak zapis został powtórzony. Dlaczego więc nie można go użyć również w § 50?

Niestety w ubiegły wtorek podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotomyskiego negatywnie rozpatrzono moją petycję, posługując się argumentami podanymi przez panią Przewodniczącą. W związku z tym przygotowałem odpowiedź na odpowiedź Zarządu na petycję, którą w poniedziałek zaniosę do siedziby Starostwa Powiatowego (prawo nie przewiduje takiego rodzaju dokumentu, lecz może to zostać rozpatrzone w trybie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli wniosku lub kolejnej petycji). Czy tym razem sprawa zostanie pozytywnie rozpatrzona? Przekonamy się o tym najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku.

Mikołaj Wolanin

ODPOWIEDŹ ZARZĄDU NA PETYCJĘ

ODPOWIEDŹ NA ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach, zapisz się do newslettera (formularz na dole menu po prawej stronie).